top of page

NORSK SKIPSMEGLERFORBUND

Medlemskap i NSF gir din bedrift tilgang på relevante nyheter, sanksjoner & eksportkontroll samt andre oppdateringer som angår næringen.

Noe juridisk bistand er inkludert i medlemskapet, samt tilgang på faglige seminarer og webinarer innen sjørettslige, økonomiske og geopolitiske temaer som berører en skipsmeglers/agents hverdag. Vi tilbyr shippingutdannelse gjennom Tutorship og arbeider aktivt med rekruttering til bransjen og en jevnere kjønnsbalanse.

NSF arrangerer hvert år et landsmøte for medlemmene med faglig og sosialt innhold.

Norheim 2.jpg

Megleryrket

Megleryrket er av gammel dato og umulig å tidfeste nøyaktig når begynte. I flere av oldtidens store kultursamfunn var meglervirksomheten meget godt utviklet. Den klassiske romerrettens jurister og lovgivning beskjeftiger seg da også med megler-rettslige spørsmål. I det gamle Roma synes meglere å ha vært en omfattende men ikke vel ansett stand. De formidlet ikke bare varehandel og tjenester, men også embeter og ekteskap. Ren skipsmeglervirksomhet kom først inn i bildet etter hvert som handelsflåten vokste og ble en selvstendig enhet i økonomien.

Arrangementer

Construction Engineers

SØK ETTER MEDLEMMER

Finn medlemmer av NORSK Skipsmeglerforbund (Selskaper).

bottom of page