top of page
Norheim 2.jpg
Utdanning

Institute of Chartered Shipbrokers (ICS) tilbyr utdanning innen skipsmegling og shipping gjennom TutorShip. Utdanningen i TutorShip programmet er nettbasert. Det benyttes engelsk kurslitteratur og veiledere.

Veilederne skal kontrollere at studentene har forstått innholdet i kursene. Hver kursbok inneholder 10 kapitler, der studentene etter hvert kapittel kan sende svar på en oppgave til sin veileder. Svarene vil så bli vurdert og returnert med karakter og kommentarer. Bruk av veiledere anbefales på det sterkeste. I november og april hvert år avholdes eksamen i alle kursene på samme dato over hele verden.

TutorShip er basert på en profesjonell bearbeidelse av et omfattende og krevende stoff og er tilsluttet “The Council for the Accreditation of Correspondence Colleges”, som har høye standarder for kvalitet og rutiner som skal følges.

TutorShip programmet tilbyr totalt 16 ulike kurs, hvorav 5 er spesielt innrettet mot skipsmegling. De andre kursene er bredere og tar blant annet opp sjørett, skipsfartsøkonomi & internasjonal handel, offshore, maritime forsikringer og intermodal transport og logistikk.

Denne utdanningen egner seg meget godt ikke bare for nyansatte skipsmeglere (eller personer som kan tenke seg å bli skipsmeglere), men for nyansatte i de fleste bransjer i den maritime næringen (bank, forsikring, advokater, m.m.). I og med at utdanningen er nettbasert kan man selv velge når det passer best å studere – samt at man ikke er avhengig av å måtte reise til et undervisningslokale. Bortsett fra eksamen, kan hele utdanningen derfor skje hjemme, på jobb eller hvor man måtte ønske.

Kontakt oss gjerne, vi står til rådighet for spørsmål og rådgivning!

bottom of page