top of page
csm_Banner_boat-bow_57ea14f46d_edited.jpg
FORSIKRINGAVTALE ITIC

På vegne av våre medlemmer har vi inngått en avtale med den ledende leverandøren av Profesjonsansvarsdekninger; International Transport Intermediaries Club (ITIC), London

Forsikringen dekker ansvar for Skipsmeglere og Agenter som følge av deres utførelse av tjenester som mellommann for oppdragsgiver (prinsipal)

Denne ‘tabbeforsikringen’ omfatter eksponeringen ved ‘ulovfestet uaksomhetsansvar’ og inkluderer tredjemanns ansvar (public liability), person- og tingskadeansvar, advokatutgifter og automatisk dekning for underleverandører.

I tillegg tilbys en såkalt Rule 10 beskyttelse, som ivaretar inndrivelse av utestående fordringer (Debt Collection).
Vi anbefaler våre medlemmer på det sterkeste å vurdere dette nærmere.

Les mer her:
Last ned ITIC Shipbrokers (PDF)
Last ned ITIC Claims Review (PDF)

http://www.itic-insure.com/who-we-insure/marine/shipbrokers/
http://www.itic-insure.com/who-we-insure/marine/ship-agents/

Kontakt administrasjonen for mer informasjon.

bottom of page