top of page

Administrasjonen

Hans Nicolai Edbo

Hans Nicolai Edbo

Direktør

+47 901 46 617

Maiken Meyer

Maiken Meyer

Sekretær

+47 454 22 899

Juridiske tjenester til forbundets medlemmer leveres av Thommessen advokater, ved partner Henrik Hagberg og Nordisk Skibsrederforening ved Magne Andersen.

bottom of page