top of page

Studiemodeller

TutorShip-utdannelsen tilbyr tre ulike studiemodeller. 

1-Foundation-Diploma-Circles.png

1

Foundation Diploma

Foundation Diploma er en “basic” utdanning i shipping og består av 2 kurs – det obligatoriske kurset "Introduction to Shipping" og et valgfritt kurs fra gruppe 2 (les mer om gruppeinndelingen) som er spesialiseringskurset. For å få Foundation Diploma må man gå opp til og bestå eksamen i begge kursene samme året. Begge eksamener vurderes under ett. Kontakt Norsk Skipsmeglerforbund for nærmere detaljer om dette. De som har bestått eksamen i Foundation Diploma og etterpå ønsker å gå videre med Professional Qualifying Exam tar med seg de to kursene de allerede har bestått inn i Professional Qualifying Exam.

Advanced Diploma

Advanced Diploma er en studiemodell for de som allerede har grunnleggende kunnskap i shipping. Denne studiemodellen består av 2 kurs – det obligatoriske kurset Shipping Business og et valgfritt kurs fra gruppe 2 som er spesialiseringskurset. For å få Advanced Diploma må man gå opp til og bestå eksamen i begge kursene samme året. De som har bestått eksamen i Advanced Diploma og etterpå ønsker å gå videre med Professional Qualifying Exam vil få fritak for kurset “Introduction to Shipping” slik at man da trenger å ta kun 4 kurs for å få Professional Qualifying Exam. For nærmere detaljer kontakt Norsk Skipsmeglerforbund.

3

Professional Qualifying Exam

Professional Qualifying Exam er den mest omfattende studiemodellen og består av 7 kurs. Dersom man velger Professional Qualifying Exam må studiet fullføres i løpet av 5 år etter man har registrert seg første gang.

Kravene for Professional Qualifying Exam er mer omfattende. For dette studiet kreves det at alle 4 kursene i gruppe 1 er bestått, pluss 3 valgfrie kurs i gruppe 2 .

Hvis man velger Professional Qualifying Exam, må man det første året gå opp til eksamen i minst 1 kurs.

Avhengig av tidligere utdanning (bachelor- eller mastergrad studier innen shipping) kan man søke om fritak for opptil 3 av de 7 kursene man må ta i denne modellen. Dette gjelder følgende kurs:
• Introduction to Shipping
• Legal Principles in Shipping Business
• Economics of Sea Transport and International Trade
• Logistics and Multi-modal Transport
• Port and Terminal Management
• Marine Insurance
• Shipping Law
• Shipping Finance

 

Relevant bransjepraksis av minst 24 måneders varighet kan gi fritak for kurset “Introduction to Shipping”. Kontakt oss for nærmere detaljer om dette.

 

Ved å fullføre Professional Qualifying Exam er man kvalifisert til å søke medlemskap i Institute of Chartered Shipbrokers.

bottom of page